Hide menu

Kemi B, BKL130

Kursen behandlar främst organisk kemi och biokemi. Totalt omfattar kursen 12 föreläsningstillfällen,  4 lektioner och 2 laborationer.


Responsible for this page:
Last updated: 01/08/13