Hide menu

Lärare och assistenter

Nils-Ola Persson   föreläsn. lektioner, kursansvarig, tel. 281387 

Stefan Svensson      föreläsn. lektioner,  tel. 281366

Bo Palmqvist    laborationer, tel  286638


Responsible for this page:
Last updated: 11/26/08