Hide menu

Lektioner

I de olika filerna nedan finns anvisningar om vilka problem som tillhör olika kategorier för resp. kapitel. Uppgifterna är numrerade efter Boren & al. Kemiboken A, 3:e uppl.

De som använder äldre upplagor rekommenderas att konsultera någon kamrats 3:e upplaga, eftersom numreringen och även kapitlen är annorlunda i äldre upplagor. 

» Baslekt_1_08.pdf (3.8K bytes)
» Baslekt_2_08.pdf (8.4K bytes)
» Baslekt_3_08.pdf (3.9K bytes)
» Baslekt_4_08.pdf (4.6K bytes)
» Baslekt_5_08.pdf (28.5K bytes)


Responsible for this page:
Last updated: 11/26/08