Hide menu

Laborationer

Laborationerna utförs normalt i grupper om två personer. Fem laborationer utförs, vardera om två timmars arbetspass.

Tillhörande stenciler delas ut vid kursstart.

En laborationsredogörelse för varje laboration skall lämnas in för godkännande. När alla laborationer utförts och alla redogörelser är godkända är laborationskursen godkänd.

Lab
Beskrivning
1

Molekylföreningar eller jonföreningar? Kemisk reaktion mellan zink och jod.

2 Sönderdelning av vätekarbonat.
3 Oxidation eller reduktion.
4 Kvalitativ analys av salter.
5 Daniells element. Sönderdelning av vatten.


Responsible for this page:
Last updated: 10/20/08