Hide menu

Examination

  • En skriftlig tentamen Betyg U, 3, 4, 5.
  • En laborationskurs  G när de 5 laborationerna utförts och inlämnad redogörelse är godkänd

Tidigare tentamina och lösningsförslag

» BasarA_071215.doc (78.5K bytes)
» Svar_Ten0712ver2.pdf (149.1K bytes)
» Basar_070809A.doc (49.5K bytes)
» SvarTen070809.pdf (160.9K bytes)


Responsible for this page:
Last updated: 12/10/08