Hide menu

BKL120 Kemi A för basåret 2008

 

På denna sidas vänsterlist finns material som gällde för kursen ht 2008

Nils-Ola Persson
Kursansvarig

OBS! Nuvarande kursansvarig är Gunilla Niklasson, gni@ifm.liu.se


Responsible for this page:
Last updated: 09/12/12