Hide menu

Tentasamling: Fysik B2 för basår/bastermin

Gamla tentor och lösningar

 

Årets omtentamen

Size: 142.4K bytes Modified: 18 June 2013, 09:48
Size: 92.1K bytes Modified: 18 June 2013, 09:46

Årets tentamen

Size: 73.9K bytes Modified: 18 June 2013, 09:43
Size: 128.1K bytes Modified: 23 May 2013, 21:15

Förra årets omtentamen

Size: 115.1K bytes Modified: 1 June 2012, 11:39
Size: 120.5K bytes Modified: 1 June 2012, 11:40

Förra årets tentamen

Size: 126.9K bytes Modified: 21 May 2012, 20:45
Size: 183.1K bytes Modified: 21 May 2012, 20:44

Förförra årets tentamen

Size: 71.5K bytes Modified: 26 May 2011, 14:56
Size: 107.5K bytes Modified: 26 May 2011, 14:57

 

»
»

Övningstentor

Size: 287.8K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50
Size: 62.6K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50
»
Size: 114.3K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50
Size: 155.7K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50

Äldre tentor

Size: 30.4K bytes Modified: 25 March 2011, 14:52
Size: 55.6K bytes Modified: 27 May 2010, 15:51
Size: 24.6K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50
Size: 48.3K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50
Size: 26.9K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50
Size: 55.8K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50
Size: 21.7K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50
Size: 46.0K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50
Size: 25.1K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50
Size: 32.4K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50
Size: 31.4K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50
Size: 48.9K bytes Modified: 15 February 2010, 15:50


Responsible for this page:
Last updated: 06/18/13