Hide menu

Laborationer: Fysik B2 för basår/bastermin

Om laborationerna

För varje klass finns tre laborationstillfällen schemalagda. Vid varje tillfälle ges var och en av de tre laborationerna. Maximalt antal deltagare per laboration och tillfälle är 10, varför det behövs göras en uppdelning av respektive klass i tre ungefär lika stora delar för varje tillfälle, vilket sker när ni ANMÄLER er till laborationerna. ANMÄLAN sker on-line via WebReg. ANMÄLAN kan ske FR.O.M TORSDAG 10/4 och senast T.O.M. TISDAG 22/4. Om problem uppstått vid anmälan v.v. kontakta kursansvarig på mikan@ifm.liu.se. Via anmälningen får ni också veta vilken laboration ni ska göra vid vart och ett av tillfällena. Om du inte har möjlighet att delta eller inte får plats på något av tillfällena, vänligen kontakta kursansvarig.

För anmälan till basårets laborationer använd följande länk:

https://webreg.ifm.liu.se/BFL122-2010/LAB+FYSIK+B2+BAS%C3%A5R+-+LAB03

För anmälan till basterminens laborationer använd följande länk:

https://webreg.ifm.liu.se/BFL111-2010/LAB+FYSIK+B2+BASTL+-+LAB03+

VAR VÄNLIG att KONTROLLERA ATT NI ANMÄLER ER TILL KORREKT LABORATIONSGRUPP. Vid eventuella problem med anmälan, kontakta kursansvarig Mike Andersson på:

mikan@ifm.liu.se


Laborationerna ges i fysikhuset, på entréplanet (karta).


Labhandledningar delas ut på föreläsning och förmedlas också via gruppmail. De publiceras även på hemsidan, se länk nedan. Om du saknar labhandledning, vänligen kontakta kursansvarig. Labhandledningen skall vara genomläst inför respektive laborationstillfälle.

» LabPM Fysik B2 (45.3K bytes)


Responsible for this page:
Last updated: 03/29/14