Hide menu

Kursplanering: Fysik B2 för naturvetenskapligt basår

 

Size: 60.4K bytes Modified: 29 March 2014, 22:26

Föreläsningsplanering

Fö         #

Kapitel/Innehåll

Avsnitt i kurslitteraturen

Fö 1

 

Kursintroduktion + allmänt om vågrörelser (elongation, amplitud, periodtid, frekvens, våglängd)

Fysik 2; sid. 75-78, 85-86, 91-94

Fö 2

 

Mekaniska vågor i en dimension  (reflexion, transmission, superposition, stående vågor)

Fysik 2; sid. 79-82, 86-89

Fö 3 Mekaniska vågor i två och tre dimensioner (brytning, diffraktion, interferens, ljud)

Fysik 2; sid. 96-100, 104-113

Fö 4 Elektromagnetiska vågor 1 (brytning, diffraktion, spektrum, ljus)

Fysik 2; sid. 217-221, 232, 241-244

Fö 5 Elektromagnetiska vågor 2 (interferens, interferens i tunna skikt)
 

Fysik 2; sid. 223-225, 230, 246-250

Fö 6 Kvantfysik 1 (emittans, svartkropp, strålningens dubbelnatur, kvantisering, fotoner, fotoelektrisk effekt, elektronvolt)

Fysik 2; sid. 235-239, 252-256, 258-262

Fö 7 Kvantfysik 2 (partiklars vågegenskaper, energinivåer, atommodell, elektronövergångar, absorption och emission, atomspektrum)

Fysik 2; sid. 269-272, 274-277

Fö 8 Atom- och molekylfysik (kvanttal, Pauliprincipen, flerelektronatomer, molekyler)

Fysik 2; sid. 264-267, 279-285

Fö 9 Molekyl- och fasta tillståndets fysik (fasta material, kristaller, ledare, halvledare, isolatorer, utträdesarbete)

Fysik 2; 264-267 + utdelat material

Fö 10 Relativitetsteori (deltagare, observatör, tidsdilatation, längdkontraktion,  

Fysik 1; sid. 350-360, 362-366

Fö 11 Relativitetsteori + Kärnfysik 1 (Ekvivalens mellan massa och energi, viloenergi, proton, neutron, atomnummer, masstal, atommassenhet, nukleon, nuklid, isotop, massdefekt)
 

Fysik 1; sid. 362-366, 385-390, 393-396

Fö 12 Kärnfysik 2 (kärnomvandlingar, sönderfall, radioaktivitet, strålning)

Fysik 1; sid. 393-403

Fö 13 Kärnfysik 3 (Sönderfallsmodell, kärnreaktioner) Fysik 1; sid. 405-410, 412-417, 419-424
Extra Frågestund/ Genomgång av gamla tentamensuppgifter Gamla tentamensuppgifter

                                                                                                                                                                                           

Lektionsplanering

Le # Innehåll Lektionsuppgifter* Övningsuppgifter
1 Allmänt vågrörelser 233, 234, 243, 251, 286 242, 250, 287
2 Mekaniska vågrörelser i en dimension 235, 237, 245, 248, 283 236, 244, 288
3 Mekaniska vågrörelser i två eller tre dimensioner 263, 267, 269, 296, 2104 266, 268, 295
4 Elektromagnetiska vågor 1 402, 439, 440, 442 438, 441, 495
5 Elektromagnetiska vågor 2 415, 418, 421, 445, 446 413, 416, 420, 447
6 Kvantfysik 1 432, 435, 451, 452, 453, 459 433, 454, 455, 460
7 Kvantfysik 2  473, 474, 478, 479, 482, 485 475, 476, 484, 486
8 Atom- och molekylfysik  489**, 490, 492, 4108 491, 4110, 4123
9 Molekyl- och fasta tillståndets fysik 468, 469, 470, 471 4107, 4121, 4122
10 Relativitetsteori 1004, 1006, 1008, 1012, 1054 1005, 1009, 1015, 1049, 1062
11 Relativitetsteori + Kärnfysik  1  1010, 1014, 1104, 1117, 11106 1057, 1118
12  Kärnfysik 2 1115, 1119, 1121, 1187 1116, 1120, 1185 (a)-(c), 1188
13 Kärnfysik 3  1126, 1129, 1132, 1185, 11103 1127, 1186, 11116, 11118
14 Repetition  T.ex. gamla tentamensuppgifter   T.ex. gamla tentamensuppgifter 

* Observera att lektions- och övningsuppgifterna avseende lektionerna 1-9 är hämtade ur kursboken Fysik 2, medan lektions- och övningsuppgifterna för lektionerna 10-13 är hämtade ur kursboken Fysik 1

** Observera att det finns ett fel i formuleringen till denna uppgift; Ordet "atomer" ska bytas ut mot ordet "elektroner" i uppgiftstexten.

 

Föreläsningsmaterial

Size: 1.3M bytes Modified: 29 March 2014, 22:27
Size: 370.8K bytes Modified: 29 March 2014, 22:28
Size: 489.1K bytes Modified: 29 March 2014, 22:28
Size: 350.6K bytes Modified: 29 March 2014, 22:29
Size: 765.4K bytes Modified: 29 March 2014, 22:29
Size: 266.3K bytes Modified: 29 March 2014, 22:30
Size: 265.4K bytes Modified: 29 March 2014, 22:30
Size: 533.5K bytes Modified: 29 March 2014, 22:31
Size: 674.5K bytes Modified: 29 March 2014, 22:31
Size: 131.4K bytes Modified: 29 March 2014, 22:32
Size: 63.1K bytes Modified: 29 March 2014, 22:32
Size: 133.0K bytes Modified: 29 March 2014, 22:33
Size: 96.7K bytes Modified: 29 March 2014, 22:33
Size: 418.8K bytes Modified: 29 March 2014, 22:34


Responsible for this page:
Last updated: 03/29/14