Hide menu

Några spridda fysiklänkar

  • Fråga forskare vid Linköpings Universitet om fysik

https://www.liu.se/forskning/fragaforskare/fysik?l=sv

  • SI-systemet och diverse andra enheter, konvertering

http://www.konvertera.nu/si_systemet.php

  • Animeringar rörelsemängd

http://www.physicsclassroom.com/mmedia/#momentum

  • Animeringar kaströrelse mm

http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/bu_semester1/

  • Partiklar mm

http://www.particleadventure.org/

  • Nationellt resurscentrum för fysik

http://www.fysik.org/home.asp


Responsible for this page: Marcus Ekholm

Last updated: 03/10/13