Hide menu

Kursplanering: Fysik B1 för basår/bastermin

 

Föreläsnings- och lektionsplanering:

"*" markerar avsnitt som ingår i kursen men som inte kommer att tenteras.

Till vissa föreläsningar finns digitala anteckningar på sidan Extramaterial.

 

Kapitel/Innehåll

Avsnitt i Impuls

Fö 1

Introduktion till kursen

Rörelsemängd 1

Begreppet rörelsemängd, impuls

 

 Fysik 1: s160-166

Fö 2

 

 

Rörelsemängd 2
elastisk och inelastisk stöt

 Fysik 1: s167-171

Fö 3

 

Kroklinjig rörelse 1
Kaströrelse

 

 Fysik 2: s33-44

Fö 4

 

Kroklinjig rörelse 2
Cirkelrörelse

 

 Fysik 2: s19-26

Fö 5

 

Mekaniska svängningar

Hookes lag, harmonisk svängning, pendeln, resonans

 Fysik 1: s115-119

 Fysik 2: s55-74

Fö 6

 

Elektriska fält 1
Elektriska fält, potentialvandring i kretsar

Fysik 1: s327-338

Fysik 2: 126-131

 

Fö 7

 

Elektriska fält 2
Kapacitans, kondensatorn

 

 

 Fysik 2: s134-139

+ utdelade anteckningar (serie- och parallellkoppling av kondensatorer)

Fö 8

 

Magnetiska fält 1
Magneter, flödestäthet, fält kring ledare och spolar

 Fysik 2: s144-161

Fö 9

 

 

Magnetiska fält 2
Kraft på ledare och på laddade partiklar.

Rörelse hos laddade partiklar i magnetfält.

 Fysik 2: s162-170

Fö 10 

 

Induktion 1
Inducerad spänning i spole, Lenz lag, generatorformeln

 Fysik 2: s171-175

 

Fö 11

 

Induktion 2
mer om induktionslagen, växelspänning, transformatorn

 Fysik 2: s176-182

 Fysik 2: s188-197

Fö 12

 

Gravitation 1

Keplers lagar*, Newtons gravitationslag, gravitationsfält

 Fysik 1: s112-114

 Fysik 2: s27-32

 

Fö 13

Gravitation 2

sattelitbanor, flykthastighet*, planetbanor*, svarta hål*

 utdelad litteratur

 

Fö 14  Kompletterande exempel och rester  
Lektionsplanering / Övningsprogram
Le #  Instuderingsfrågor ** Övningsuppgifter **
1 533, 534  (Fysik 1) 535-537, 539-540, 579 (Fysik 1)
2 544 (Fysik 1) 538, 546, 548, 549, 551, 552, 571, 586, 588 (Fysik 1)
3 132 130, 133, 134, 136, 137, 177, 176, 178a
4 116

113, 118, 119, 121, 122, 154, 155, 169, 175

5  202         201, 203-206, 211, 213, 214, 223, 294, 2105
6 306 a-c, e 301, 303-305, 308, 309, 3119
7 313

948, 953-955, 9102 i Fysik 1;

310, 312, 315 i Fysik 2

+ utdelat: uppgift 1-4, 6

8 323 327, 329, 335, 337, 341, 342, 3113, 3114
9 352 344, 345, 346, 349, 3105, 3120, 3129
10 380 a, 362 a 362 b-d, 359, 360, 363, 3107, 3118, 3131
11 381 358, 364, 366, 3121, 3125, 384, 3126, 374, 377, 378
12 129 441-443 (Fysik 1); 125-127 (Fysik 2)
13 utdelat:  1, 2 utdelat: uppgift 3, 6, 9, 5, 8
14                       rester och gamla tentauppgifter
   
**) Impuls Fysik 2 om inget annat anges


Responsible for this page: Marcus Ekholm

Last updated: 03/19/14