Hide menu

Kursplanering: Fysik A för basåret

 

Fö/Le  #

Kapitel/Innehåll 

Avsnitt/Uppgift 

Fö 1

Allmän information, introduktion, vad är fysik?
Fysikens grunder

Kap. 1 - 2

Fö 2

Rörelse
Sträcka, medelhastighet och acceleration

Kap. 3

Le 1 

Måttenheter, densitet, mätnoggrannhet, enhetsanalys

Uppg. kap 2: 233,237,238,242,244,246

253,261,263,266,268,275,276

Fö 3

Rörelse
Sträcka, medelhastighet och acceleration

Kap. 3

Fö 4 

Krafter

 

Newtons kraftlagar, tyngd, gravitation, normalkraft och friktion 

Kap. 4

Le 2

Rörelse Uppg. kap 3: 350-356,361-365,368,374,375,379,380,382,385,388,390

Fö 5

forts Krafter

 

Newtons kraftlagar, tyngd, gravitation, normalkraft och friktion  

Kap. 4

Le 3

Krafter

Kap. 4: 424,448-450,454,455,459,460,462,465,468,471,473,476

479,483,484,488,490,492

Fö 6-7

 

Energi

Energiprincipen, arbete, läges- och rörelseenergi, effekt, verkningsgrad 

Kap 5

Le 4

 

Uppg. kap 5: 554-558,561,570,574,576,582,583,587

Fö 8

 

Kap. 5 

Fö 8

Tryck
Vätsketryck, lufttryck, Arkimedes princip och allmäna gaslagen 

Kap. 6

Le 5

 

Uppg. kap 6: 638,642,648,649,651-653,655,659,660,663,665,666

Le 6

 

Uppg. kap 6: 638,642,648,649,651-653,655,659,660,663,665,666

Fö 9

Värme
Värme och temperatur, faser, termodynamikens 1:a huvudsats. 

Kap. 7

Le 7

 

Uppg. kap 7: 755-757,761,763,764,766,768,770,771,779,783,786,

790,792-794,795-797,7100,7105,7108,7110

Fö 10

Värme
forts.

Kap. 7 forts

Fö 11

 Laddningar

Laddning, Coulombs lag, elektriska fält, elektrisk energi 

Kap. 9

Le 8

 Elektricitet

Uppg. kap 906,908,910,911,912,914-916,919-921,924,925,926,928,930-939,942,943,960-964,966,967,972,979,982,987

Fö 12

Elektriska kretsar
Ström, energi och effekt, elektrisk mätning, resistans, Ohms lag, ems
 

Fö 13

Optik
Geometrisk optik
 

 

Le 9

Elektriska kretsar

Uppg. kap 906,908,910,911,912,914-916,919-921,924,925,926,928,930-939,942,943,960-964,966,967,972,979,982,987

Fö 14

Repetition

 

Le 10

Geometrisk optik

2.1-2.3,2.7,2.8-2.10,2.13,2.15,2.20,2.22,2.23 

Le 11

 Kraft- och moment jämnvikt

Kapitel 1 ur "Impuls 2"

Le 15

 Gå igenom övnings tentamen

 

Le 12

 Repetition

 

Le 13

Sammanfattning 

Gamla tentaproblem 

Fö 15

Sammanfattning av kursen, frågor 

   

 

 

 

  

Uppgifter, härledningar, sammanfattningar mm utdelas under kursens gång


Responsible for this page:
Last updated: 12/13/13