Hide menu

Kursinformation: Fysik A för basår, BFL121

Kursen Fysik A för basår, BFL121, motsvarar väsentligen gymnasiekursen Fysik A. Kursen innehåller bl. a. mekanik, ellära och värmelära. Kursen omfattar 30 timmar föreläsningar, som ges av undertecknad, 28 timmar räkneövningar, samt 12 timmar laborationer. Räkneövningarna leds HT2013 av:

Klass A (BASL.a)
Henrik Jacobson
 
Klass B (BASL.b)
Henrik Jacobson
 
Klass C (BASL.c)
Mathias Forsberg
 
Klass D (BASL.d)
Micaela Bergfors 
 

Kursinnehåll

Allmän orientering om fysikämnet, krafter, rörelse, energi och rörelsemängd, tryck, värme och elektricitet.
Laborationer: Kursen innehåller 3 laborationstillfällen à 4 timmar. Laborationerna utförs i grupper om två eller tre studenter. Laborationerna är:

  • Lab 1, Accelererande rörelse och friktion
  • Lab 2, Elektrisk mätning och kretsar
  • Lab 3, Värmelära

Mer om laborationerna

Laborationsassistenter är Micaela Bergfors, Patrik Johansson och Mathias Forsberg.
Laborationerna är obligatoriska, vilket innebär att laborationerna skall vara godkända för att man skall få godkänt resultat på kursen. Skulle någon missa en lab pga sjukdom eller annat skäl, vänligen kontakta mig för att diskutera en lösning på problemet.
Laborationerna ingår i kursen. De skall vara ett stöd för inlärning av stoffet. Tentafrågor kan referera till sådant ni gör på labbarna. Assistenterna finns med på labbarna för er skull, så passa på att fråga om det ni tycker är svårt. Det är viktigare att utveckla er förståelse än att hinna med så många uppgifter som möjligt.
Laborationerna ges vid tolv tillfällen, nämligen:

BASL.a

ons

4

dec

8-12

BASL.b

fre

6

dec

8-12

BASL.c

fre

6

dec 

13-17

BASL.a

tis

10

dec

17-21

BASL.d

ons

11

dec

8-12 

BASL.b

tors

12

dec 

13-17 

BASL.c

fre

13

dec 

8-12

BASL.d

fre

13 

dec 

13-17 

BASL.a

ons

18

dec 

8-12 

BASL.c

tor

19 

dec 

13-17 

BASL.b

fre

20

dec 

8-12 

BASL.d

fre

20

dec 

13-17

För att fördela klassen på de tre laborationer som ges parallellt vid varje laborationstillfälle, så skall man anmäla sig i god tid på en särskild hemsida. Mer information om detta kommer i gruppmail längre fram.
Ni samlas vid labtidens början i det stora kurslabbet på plan 2 i fysikhuset (karta). Därifrån kommer laborationsassistenterna att visa er vidare till rätt lokaler.
Labhandledningar delas ut på en föreläsning. De brukar också publiceras på hemsidan. Om du saknar labhandledning, vänligen kontakta mig. Labhandledningen skall vara genomläst innan man kommer till laborationen.

Kurslitteratur

  • Fraenkel, Gottfridsson, Jonasson: Impuls, fysik 1, Gleerups
  • Fraenkel, Gottfridsson, Jonasson: Impuls, fysik 2, Gleerups
  • Formler & tabeller i fysik, matematik och kemi, Konvergenta HB

Examination

En skriftlig tentamen kommer att ges. Den består av 6 uppgifter om 4 poäng. Preliminär betygsskala:
betyg 3: 10-14 poäng
betyg 4: 15-19 poäng
betyg 5: 20-24 poäng
Det teoretiska kursinnehållet ges av de avsnitt som anges i kursplaneringen . Laborationerna ingår också i kursinnehållet.
Tillåtna hjälpmedel på tentamen är räknedosa och formelsamling.
Godkänd formelsamling är Formler & tabeller i fysik, matematik och kemi, Konvergenta.
Formelsamlingen får ej innehålla egna anteckningar. Däremot är markeringar såsom understrykningar, färgmarkeringar, gem etc. tillåtna.
Räknedosan får ej användas för att lagra text, formler, lösta exempel e. d. Räknedosan får ej kommunicera med andra personer eller något nätverk. Redovisning av lösningar med mellanled och eventuella figurer skall göras i handskrift (handritning) så att lösningarna är lätta att följa. Man får således inte referera till algebraiska förenklingar eller grafer gjorda av räknedosa.

Väl mött!

Henrik Jacobson

_______________________________________________________________________________


Responsible for this page:
Last updated: 11/14/13