Hide menu

Fysik A för basår, BFL121

Fysikkursen BFL121 för basår motsvarar ungefär gymnasiekursen Fysik A. Kursen innehåller grundläggande fysik inom mekanik, energilära, ellära och värmelära.

Väl mött!

Henrik Jacobson

Arkimedes: "Jag har funnit det!"               


Responsible for this page:
Last updated: 09/18/13