Hide menu

Seminarier

Seminarium 1 och 2

Inför seminarierna
Varje student formulerar enskilt 2 frågor av diskussionstyp + svar från de bokkapitel som seminariet omfattar
Inlämning via ITS

Seminarier
Ett utvalt antal av de inlämnade frågorna kommer att läggas ut på IT´s Learning dagen innan seminariet
Dessa frågor diskuteras på seminariet och en skriftlig sammanfattning/diskussionsgrupp lämnas in efter seminariet
.

Till Tentan En fråga från vardera seminarium finns med på tentan (ej från självstudiekapitel)


Responsible for this page:
Last updated: 01/14/13