Hide menu

Examination

Skriftlig tentamen i slutet av kursen

  • omfattar alla genomgångna (föreläsningar) kapitel från boken
  • två seminariefrågor (en från varje seminarium) finns med på tentan

Laborationer

  • examination (obligatorisk närvaro, ingen labbrapport), närvarokkontroll

Seminarier och inlämningsuppgift

  • 2 frågor + svar inför varje seminarium
  • närvaro på  2 seminarium och deltagande i skriftlig diskussionsrapport

__________________________________________________________________________________

Om-examination
omtentamen: 2 tillfällen till omtentamen finns under året, se tentamensschema i studiehandboken
missad laboration: labba med en annan labbgrupp, om detta inte går kontakta kursansvarig lärare för information
underkända/uteblivna seminarier/inlämningsuppgifter: kontakta kursansvarig lärare för information


Responsible for this page:
Last updated: 01/14/13