Hide menu

Biologi B våren 2013

Välkommen till kurshemsidan för Biologi B!


På kurshemsidan kan du hitta

  1. information om kursens innehåll
  2. länk till kursplanen
  3. information om examination samt vad du skall göra om du missat ett kursmoment som ingår i examinationen på kursen
  4. ett detaljschema som innehåller mer information än webbschematVi använder ett webbaserat undervisningshjälpmedel som heter IT´s Learning
Där lägger vi ut föreläsningar, kompletterande dokument, labbhandledningar mm

Du hittar till IT´s Learning genom att logga in i Studentportalen (genväg i vänstermenyn)

Via studentportalen kan du logga in till Kursplatsen/IT´s Learning

Endast studenter som är registrerade på kursen kommer åt kursens IT´s Learningsida
Responsible for this page:
Last updated: 01/14/13