Hide menu

Lärare och assistenter

Listan kommer att revideras inför Ht 2013

Eva Mattsson (kursansvarig) epost: evmat@ifm.liu.se

Karin Tonderski (föreläsare) epost: karsu@ifm.liu.se

Agneta Johansson (föreläsare) epost: agnjo@ifm.liu.se


Linda Kaneryd (föreläsare), epost: likan@ifm.liu.se

Lina Roth (föreläsare) epost: linaroth@ifm.liu.se

Thomas Östholm (föreläsare), epost: thoos@ifm.liu.se

Karin Johannesson (exkursionsansvarig): kajoh@ifm.liu.se

Stefan Sellman (exkursionsassistent): stefan.sellman@liu.se


Responsible for this page:
Last updated: 04/15/13