Hide menu

Exkursion + Laborationer

informationen nedan kan revideras inför hösten 2013

Labbsalar: Linné (preliminärt)  Finns i C-korridoren mellan ingångarna 23 och 25

Exkursion (heldag)

Kläder efter väder + matsäck

Under kursen gör varje grupp en exkursion med bearbetning av insamlat material (heldag). Exkursionen genomförs vid Campus Valla i Linköping. Inför exkursionen samlas alla vid Fältförrådet, B-husets baksida (ingång 25). Det insamlade materialet behandlas på labb.

Laboration Botanik (2 tim)

Laboration Zoologi och Genetik (halvdag)

Alla labbar hålls på Campus Valla i Linköping, hus B, (labbsal se ovan)


Responsible for this page:
Last updated: 08/14/13