Hide menu

Examination

Du kan läsa mer om examinerande kursmoment i kursplanen

__________________________________________________________________________________

Om-examination

missad exkursion: kontakta lärare ansvarig för exkursionen för kompletteringsuppgift

missad laboration: labba med en annan labbgrupp, om detta inte går kontakta kursansvarig lärare för information

omtentamen: 2 tillfällen till omtentamen finns under året, se tentamensschema i studiehandboken

 


Responsible for this page:
Last updated: 08/14/13