Hide menu

Biologi A 2013

Välkommen till kursen Biologi A för tekniskt/naturvetenskapligt basår!

På denna kurshemsida kommer du att hitta information om kursen Biologi A.

Kursen kommer att använda sig av undervisningsplattformen LISAM. Där hittar du

  • Kurskompendier
  • Meddelanden
  • Labbgrupper


Ett detaljerat schema kommer att finnas cirka två veckor innan kursstart under fliken Schema i menyn till vänster.
I detaljschemat hittar du information om tider, salar, föreläsningstitlar, när vilken grupp gör vad etc......
Skriv ut detta schema och läs det noga!!

För lite mer detaljerad information kring kursens mål, organisation och innehåll hänvisas till kursplanen (se flik i vänstermenyn)

Under fliken Litteratur kommer du att hitta information kring kursboken.

Size: 122.9K bytes Modified: 3 September 2013, 09:16
Size: 220.4K bytes Modified: 3 September 2013, 09:18


Responsible for this page:
Last updated: 09/03/13