Hide menu

92FY11/92FY17 - Delkurs i Värmelära, 4 hp

Mål och syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i värmelära och om tillämpningar inom omrdået. Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda grundläggande begrepp inom värmelära för att förklara fenomen, lösa problem och beräkna fysikaliska storheter. 

Kursinnehåll

Kursen går igenom begrepp som temperatur, värme, ideala gaser, inre energi, arbete, entropi, termodynamiska processer, värmetransport, värmemotorer. Temperatur och värmekapacitet behandlas både ur ett makroskopiskt samt ett mikroskopiskt perspektiv. Växthuseffekten diskuteras och kopplas till värmestrålning. Adiabatiska och isoterma processer samt värmemotorer, speciellt Carnotprocessen, studeras där vi behandlar bland annat en motors verkningsgrad samt energikvalitet. Kursen tar också upp begreppet entropi ur både ett makroskopiskt samt mikroskopiskt perspektiv. 


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 01/03/19