Hide menu

Biokemi och analytisk kemi

Kursen Biokemi och analytisk kemi ger en fördjupning i biokemin samt kunskaper inom atomär och molekylär spektrometri. Biokemidelen av kursen innefattar två block, en fördjupning i proteinkemin samt en introduktion till molekylärbiologin och de molekylärbiologiska teknikerna. Under proteinkemiavsnittet kommer ett projektarbete att genomföras. Detta handlar om att utveckla en laboration för gymnasiet som visar på proteiners funktion. För information om projektarbetet hänvisas till Mona Jensen (mona.jensen@vimmerby.se). I övrigt ingår en laboration i genteknik. Biokemidelen av kursen läses parallellt med den analytiska kemin. För mer information om den analytiska kemin hänvisas till Elke Scweda.

Från och med hösten 2014 kommer all information som gäller biokemidelen att finnas på LISAM på ny kurskod 93KE61.


Responsible for this page:
Last updated: 10/07/14