Hide menu

Biologi: Zoologi; morfologi, systematik och fysiologi, 15hp

Välkommen till kursen Zoologi; morfologi, systematik och fysiologi HT 2017!

Kursen är uppdelad i två delar:
Del 1: Morfologi och systematik (v44-50). Tentamen: 13 januari 2018.
Del 2: Fysiologi (v44-51) Tentamen: 9 januari 2018.

De båda delkurserna läses parallellt och på 1/2-fart.

För information kring kursens mål, organisation och innehåll hänvisas till kursplanerna.

Aktuella scheman och annan kursinformation finns nu under respektive kursrubrik (Morfologi och Systematik resp Fysiologi).

Detaljschema innehåller mer information än Webb-schemat!

 


Responsible for this page:
Last updated: 10/07/17