Hide menu

Biologi: Zoologi; morfologi, systematik och fysiologi, 15hp


Välkommen till kursen Zoologi; morfologi, systematik och fysiologi HT 2016!

Kursen är uppdelad i två delar:
Del 1: Morfologi och systematik (v44-51). Examination: 11 januari 2017.
Del 2: Fysiologi (v44-51) Tentamen: 13 januari 2017.

De båda delkurserna läses parallellt och på 1/2-fart.

För information kring kursens mål, organisation och innehåll hänvisas till kursplanerna.

Information om kursschema och kursorganisation kommer att finnas under respektive kursrubrik (Morfologi och Systematik resp Fysiologi).

 


Responsible for this page:
Last updated: 10/06/16