Hide menu

Mekanik fördjupning (del av 93FY51)

- för lärarutbildningen

Välkommen till fördjupningskursen i mekanik!

I denna kurs kommer vi studera mekanik inom icke-tröghetssystem (accelerande koordinatsystem), stela kroppars dynamik och generaliserade koordinater (Lagrange-formalism). Kursen innehåller även en laboration som skall redovisas i en rapport.

Kursinnehållet är i princip identiskt med kursen TFYA55 (kurshemsida) som går HT2. Ytterliggare detaljer om kursens mål finns i kursplanen för 93FY51.

/ Jonas Björk


Responsible for this page: Jonas Björk
Last updated: 02/24/15