Hide menu

Elektromagnetism (del av 93FY51)

- för lärarutbildningen

Välkommen till fördjupningskursen i ellära!

I denna kurs kommer vi att studera elektriska och magnetiska fenomen utifrån den fältbeskrivning som ges i Maxwells ekvationer. Ni kommer att bli väl förtrogna med den bakomliggande teorin som dels ligger till grund för gymnasiefysikens ellära, men också för optiska fenomen och tekniska tillämpningar, såsom radiokommunikation./Marcus Ekholm
 


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 03/29/17