Hide menu

Vågfysik, 6 hp (del av 92FY21 och 92FY27)

Välkomna att läsa vågfysik!

Denna delkurs inom fysikinriktningen kommer ge er en god förståelse för mekaniska, akustiska och elektromagnetiska vågor. Inom kursen används vågfysik till att förklara både naturvetenskapliga fenomen och tekniska tillämpningar.

Inom kursen ingår 11 föreläsningar, 5 lektioner, 3 seminarier och 2 laborationer.

Föreläsningar och lektioner samkörs med TFEI02 Vågfysik - teori och tillämpning för EL-programmet.

Under seminarietillfällena kommer vi diskutera vissa fenomen och typer av problemlösning som är viktiga för fysiklärare.

Varmt välkomna till kursen!

Roger Magnusson

Kursansvarig


Responsible for this page: Roger Magnusson
Last updated: 01/15/15