Hide menu

Ellära, laborationer

Delmoment inom kursena 92FY21 och 92FY27.

I delmomentet 'Ellära, laborationer' ingår tre laborationer:

Laboration 1 handlar om kapacitans och plattkondensatorer, samt magnetiska krafter.

Laboration 2 handlar om RC-kretsar, magnetfält och induktion.

Laboration 3 handlar om LRC-kretsar och deras resonans, fasskift och effekt.

Lab-PM:

Size: 398.5K bytes Modified: 11 April 2017, 15:53
Size: 336.6K bytes Modified: 24 April 2014, 09:09
Size: 420.0K bytes Modified: 24 April 2014, 09:09

Not: Mindre uppdatering av Lab-PM för Laboraton 2 och 3 kan göras inför lab VT2017.

Skriftlig redovisning

Varje laboration skall redovisas skriftligt enligt särskild instruktion för respektive laboration. Ni lämnar en gemensam rapport per labgrupp.

Lärare

Olof Andersson är kursansvarig lärare för delmomenet 'Ellära, laborationer' inom  92FY21/92FY27. Olof Andersson handleder laborationerna, är den person som du skall skicka dina labrapporter till och kommer att ge återkoppling på rapporterna.

Om du har frågor angående laborationerna, eller labrapporter så vänder du dig i första hand till Olof Andersson.

E-mail:  olof.andersson@liu.se , Rum N306 i Fysikhuset

Examination

  • För godkänt krävs aktivt deltagande i samtliga tre obligatoriska laborationer, samt tre godkända labrapporter.
  • Provkod: LAB1 Laborationer: Ellära (1,5 hp) U, G .
  • Examinator: Magnus Boman, boman@ifm.liu.se


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 04/11/17