Hide menu

Ellära

Delmoment inom 92FY21 och 92FY27.

Målet med delkursen Ellära är att ge kunskaper om grundläggande fysikaliska begrepp och principer, samt att utveckla fardighteter i att  lösa problem och genomföra laborationer inom ellära.

Elläran består tre olika delmoment:

  • Del A: Elektromagnestism: 9 föreläsningar och 8 lektioner. Del A samläses med en annan kurs (TFYA86).
  • Del B: Elektriska krestsar:  2 föreläsningar och 2 lektioner.
  • Laborationer: 3 laborationer.

Mer information finns på kursens  Lisam-sidor.

Kursansvarig och examinator: Lina Rogström lina.rogstrom@liu.se.

 


Responsible for this page: Lina Rogström
Last updated: 03/09/18