Hide menu

Kurslitteratur

"Ungdomar, sexualitet och relationer" av Chris Magnusson & Elisabet Häggström-Nordin (red) från Studentlitteratur är obligatorisk för kursen. Boken kan beställas från förlaget.


Responsible for this page:
Last updated: 08/13/10