Hide menu

Tillämpningsområden för kemisk analysteknik HT 2014

Kursen startar måndagen den 8 september kl. 13.15 i Odén. Då kommer kursen och dess upplägg presenteras. Kursen går på kvartsfart under hela höstterminen. 

Kortfattat så består kursen av följande huvuddelar:

  • Föredrag av inbjudna föreläsare
  • Muntlig och skriftlig kommunikation
  • Etikmoment
  • Projektarbete 

Föredrag av inbjudna föreläsare

Ett antal inbjudna föreläsare ger ca. en timmes föredrag om sin arbetsplats/ företag.

Schema för detta läggs ut på de tider då föreläsarna kan på tider som är bokade för kursen.
Alla tider kommer inte utnyttjas i schemat. Allt eftersom föreläsarna är bokade kommer detta att meddelas. 

Luckor i era scheman kanske måste utnyttjas (Organisk kemi2)

På företagspresentationerna är närvaro obligatorisk!

Muntlig och skriftlig kommunikation

Gunilla Sverneskog Hedblom kommer att hålla i seminarier om muntlig framställning, där enskilda muntliga övningar kommer att ingå gruppvis. 

Vidare kommer Gunilla kommentera era skriftliga rapporter i december.

Projektarbete

Under kursen kommer ni att få specialstudera ett av företagen/ arbetsplatserna genom att skriva en rapport om företaget, deras analytiska verksamhet, samt att ge svar på en fördjupningsuppgift / analysproblem som företaget tillhanda håller.

Detta arbete kommer att ske i grupp om 3-5 studenter. Fördelning av grupper sker vid kursstart och fördelning av fördjupningsuppgift sker först vid i mitten av HT1.

Etikmodul

Under Ht2 kommer etikmodul 2 hp. 


Ytterligare information om kursen återfinns i kursplanen för TFKI16.

Maria Lundqvist  marial@ifm.liu.se
Kurssamordnare


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 06/27/14