Hide menu

Organisk kemi i Kemi TFKE16 ht1 2009

Organisk kemi-delen
Kursens mål är att ge en översikt över organisk kemi genom att beskriva de olika ämnesklasserna, samt att ge lite kunskap och förståelse om generella reaktioner och egenskaper för de olika ämnesklasserna. Dessutom ska laboration ge exempel på vanlig laboratorieteknik inom organisk kemi. För att förstå organisk kemi är dock språket, dvs nomenklaturen, viktigt att behärska.
Målet är introducera organisk kemi att man kan ”läsa” och till viss del förstå organisk kemi. För att ”kunna” organisk kemi krävs längre studier än de ca 1 poäng denna del avser. Organiska kemidelen ska även vara en grund för de som fortsättningsvis ska läsa kursen i Bioteknisk biokemi, där huvudsakligen allt som behandlas bygger på organiska molekyler.

Här kommer efterhand information och skrivet material att läggas ut som är kopplade till Organiska kemidelen av TFKE016 .

Föreläsningsmaterial finns utlagda i fyra delar:  Del A, Del B, Del C och Del D Lektionsuppgifter för Le 4 och Le 6 finns utlagda, samt Extrauppgifter med svar.
Organisk kemisk nomenklatur (förenklad vers.) samt Övningsuppgifter i Nomenklatur(självstudier)
Kompendiesamling: Vanliga föreningar i vardagslivet
Laboration: Syntes av N-Fenylbensamid + säkerhetsföreskrifter

Svar till tentor på organiska kemidelen från 2005- , samt andra tentor inklusive svar finns samlade på inledningssidan till kurshemsidan.

Kontakt: Stefan Svensson

Material att ladda hem:

» Föreläsning DEL A - Kolväten (941.2K bytes)
» Lektion 4: Org Kemi A (103.4K bytes)
» Organisk kemisk nomenklatur (32.9K bytes)


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 10/01/09