Hide menu

TFKE16 Kemi för I, M, m.fl. 6 hp

Denna hemsida gäller för dem som gått kursen 2009 och tidigare.

Schema

Webschema publiceras på nätet v.33

Kursbeskrivning

Kursplan i LiTH:s studiehandbok

För ht 2009 kommer en ny bok att användas: Chemistry for the Biosciences - Crowe, Bradshaw and Monk.
Boken är beställd till Kårallens bokhandel.

Information för kursen ht 2009

Ytterligare information: Oorganisk och fysikalisk kemi (NOP)

 Information om lässchema, uppgifter m.m.

Ytterligare information: Organisk kemi (SS)

Information om avsnittet i kursen som behandlar organisk kemifinns på egen hemsida

Gamla tentamina för TFKE16

(tidigare TFKE09)

» Tentamen 2005 TFKE09 (427.5K bytes)
» Svar Te 2005 TFKE09 (hela) (345.6K bytes)
» Tentamen 2006 TFKE09 (439.8K bytes)
» Svar Te 2006 TFKE09-NOP (18.9K bytes)
» Svar Te 2006 TFKE09-SS (177.5K bytes)
» Tentamen 2007 TFKE16 (436.7K bytes)
» Svar Te 2007 TFKE16-NOP (15.6K bytes)
» Svar Te 2007 TFKE16-SS (175.2K bytes)
» Tentamen 2008 TFKE16 (61.1K bytes)
» Svar Te 2008 TFKE16 NOP (24.3K bytes)
» Svar Te 2008 TFKE16-SS (167.8K bytes)


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 08/05/10