Hide menu

Organisk kemi - Molekyär design NKEC15


Schemat för kursen Ht2 08 kommer att  erhållas av kursansvarig Peter Konradsson

Kurslitteratur: Organic Chemistry, Clayden, Greeves, Warren & Wothers

För den som vill repetera organisk kemi från tidigare kurser finns i pdf-format som extra läsning nedan,
Repetition av organisk kemi, samt en summering kring syror och baser .

Observera att vissa uppgifter i tentorna nedan inte är aktuella i och med  kursen i Preparativ organisk kemi  ändrats till Organisk kemi-Molekylär design eftersom kursinnehåll är något ändrat (ej kap 26-29).

» Repetition organisk kemi (19.4K bytes)
» Syror och baser (35.8K bytes)
» Tenta 2005-03-18 (632.0K bytes)
» Tenta svar 2005-03-18 (3.9M bytes)
» Tenta 2005-12-20 (807.4K bytes)
» Tenta svar 2005-12-20 (29.4K bytes)
» Tenta 2007-12-20 (2.7M bytes)


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 12/11/08