Hide menu

Nanokemi NKEC76

Vt 2008

Information:

Kursplan


Size: 33.0K bytes Modified: 31 March 2010, 15:24
Size: 33.0K bytes Modified: 6 April 2010, 15:03

Föreläsnings-OH mm:

Tools for nanomaterials (3.9Mb)

Biomedicinal applications (2 MB)

Nanomedicin översikt

Vid ev utskrift välj 2 sidor per sida

Laborationsinstruktioner:

Laboration i beräkningskemi, ZnOchunck.hin.


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 05/12/08