Hide menu

Fysikalisk-Organisk kemi NKEC20

Schema för vt 2011 finns utlagt i nedan länk.


Lite kursinformation:

Kursen kommer behandla reaktionsmekanismer och verktyg för hur dessa kan utredas.
Vi kommer även titta på olika reaktiva intermediärer, gå igenom elektrocykliska reaktioner mm.
Vi kommer använda  boken  Organic Chemistry av Clayden et al Kap 35 till 42.
I laborationskursen kommer olika synteser vara kopplade till struktur-reaktivitetssamband där analyser  till stor del är  baserade på NMR.
I de datorövningar som ingår kommer vi använda molekyldynamik för att kunna analysera resultat från laborationer närmare.

På denna sida kommer material som ingår i kursen att läggas ut och som ni själva får ladda ner och använda. Dessa kommer att användas under föreläsning, lektion eller laboration.

Stefan Svensson / kursansvarig

De tentor som finns som pdf nedan mellan 2005 -2008 är från en tidigare kurs där även NMR ingick i kursen. Övriga problem är dock tillämpbara inom denna kurs.

» Schema vt 2011 (57.5K bytes)
» Laboration i Molekylmodellering (317.9K bytes)
» Tenta 2005-06-03 (1.9M bytes)
» Svar Tenta 2005-06-03 (9.5M bytes)
» Tenta 2006-06-02 (1.2M bytes)
» Svar Tenta 2006-06-02 (7.8M bytes)
» Tenta 2007-06-01 (836.6K bytes)
» Svar Tenta 2007-06-01 (3.8M bytes)
» Tenta 2008-05-30 (231.3K bytes)
» Svar Tenta 2008-05-30 (418.4K bytes)
» NKEC20 Tenta 2009-03-16 (280.0K bytes)
» Svar Tenta 2009-03-16 (361.4K bytes)
» Tenta 2010-03-15 (217.0K bytes)
» Svar Tenta 2010-03-15 (360.3K bytes)


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 03/10/11