Hide menu

Kemisk Biologi

Om du väljer att läsa Kemisk biologi väljer du först efter ett år om du vill bli naturvetare, dvs ta ut en kandidatexamen som kan kompletteras med en masterexamen i kemisk biologi, eller bli civilingenjör. Oavsett vilket så rör du dig i gränslandet mellan kemi och biologi.
Läser du till naturvetare så fördjupar du dig mer inom dessa områden medan den som väljer att läsa till civilingenjör kompletterar kunskaper inom kemi och biologi med studier i matematik, fysik och teknik. En civilingenjörsstudent inom Kemisk biologi läser betydligt mer kemi än en student inom Teknisk biologi.

Kemisk biologi ska inte förväxlas med Medicinsk biologi ty dessa program är mycket olika uppbyggda. Kemisk biologi har en naturvetenskaplig grundsyn utgående från grunderna i kemi såväl som biologi.

 


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 09/16/11