Hide menu

Kemisk Analysteknik

I det dagliga livet används kemi till att undersöka bland annat kriminalfall, miljöproblem och produktkvalitet. Mycket små mängder av kemikalier samlas in och analyseras, för att få reda på ursprung, giftighet och spridning. Genom avancerad teknik och analysutrustning, så kan man identifiera och mängdbestämma i stort sett alla kemiska föreningar.


Utbildningen ger en teoretisk bakgrund och praktisk erfarenhet av alla tekniker som vanligen används. Den förbereder för ett spännande yrkesliv till exempel på ett rättstekniskt laboratorium på SKL, ett analyslaboratorium på ALcontrol, ett kommunalt miljökontor, ett jobb som konsult eller på ett laboratorium för forskning och utveckling på ett stort företag. Valet av yrke är ditt.

I början av utbildningen läser man grunderna i kemi och matematik. Ganska snart får man börja jobba praktiskt med de tillgängliga utrustningar och tekniker som vanligen används idag. Det är gaskromatografi, vätskekromatografi, atomabsorbtion, spektrofotometri, masspektrometri med mera. Förutom att lära sig använda analysutrustningarna så får man också lära sig att analysera de resultat man får, så att man får ut så mycket som möjligt från sina mätningar. Vissa kurser sker i samarbete mellan Statens Kriminaltekniska Laboratorium och Rättsmedicinalverket.

En betydande del av utbildningen består av laborationer och att arbeta i projekt. Detta gör att utbildningen till stor del är praktiskt tillämpad. Höjdpunkten på studierna är ett 10 veckors examensarbete, där man får använda sig av det man lärt sig. Ofta så gör man examensarbetet på ett företag.


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 01/12/10