Hide menu

Tidsplan examensarbete

För ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 hp eller mer:

Sista fredagen innan juluppehållet respektive sista fredagen innan sommaruppehållet måste registreringsformuläret, eventuellt kompletterat med en projektbeskrivning, lämnas till Rita Fantl.

För ett examensarbete på kandidatnivå, inklusive examensarbete för en högskoleingenjörsexamen omfattande 16 hp:

Registreringsformuläret samt eventuell projektbeskrivning, lämnas till Rita Fantl senast vecka 10.

En behörighetskontroll görs av Helena Herbertsson som kontaktar dig om något är oklart.

Examensarbetet på avancerad nivå (30/45/60 hp) påbörjas första dagen på vår- respektive höstterminen om handledare samt examensarbetare inte kommit överens om något annat. Examensarbete på kandidatnivå påbörjas i regel första dagen på läsperiod 2 under våren.

Utförs examensarbetet externt så ska en halvtidskontakt tas med examinator efter ca halva tiden, för vårterminen under v.13 och för höstterminen under v. 42 för ett examensarbete omfattande 30 hp. För större examensarbeten justeras tidplanen i samråd med examinator.

”Råkopia av rapporten” lämnas till examinatorn senast 2 veckor före framläggning.

Rapporten lämnas till opponenten senast 1 vecka före framläggning.

I slutet av maj resp. januari sker samlade framläggningar av exjobb i kemi. Inom de naturvetenskapliga utbildningar schemaläggs dessa framläggningar med respondent-opponent av Maria Lundqvist och Per Hammarström. Om framläggning sker på andra tider administreras detta av examinator och/eller respondent.

FRAMLÄGGNING/OPPONERING/AUSKULTATIONER

Ca 20 minuters föredrag + 10 min opposition

Auskultation/er (studenterna ansvarar själva för att närvaron registreras).

Därefter: Komplettering och e-post av det godkända arbetet till din utbildningsadministratör, Rita Fantl samt publicering via Electronic Press. Glöm inte bort att lämna in reflektionsdokumentet till examinatorn.


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 12/02/13