Hide menu

Framläggning av examensarbete

Fredagen den 7 oktober 2016, kl 14:00 i Planck

Sabine Löfgren

Titel: In Situ Microscopy as a potential online sensor for detecting infection in cell cultures

Examinator: Carl-Fredrik Mandenius

 

 

Fredagen den 19 augusti 2016, 09:30-11.00 i Bikupan, B-huset

9 juni 2016, sal: Nobel

Framläggningar av examensarbeten på kandidatnivå Kemisk Biologi NV

Kandidater 9 juni 2016

 

8 juni 2016, Room: Nobel

Presentations of Master level diploma thesis Chemical Biology NV and Technical Biology

Masters 8 juni 2016

 

Fredagen den 10 juni kl 10.00 i Dalton, B-huset

Sandra Waern

Titel:  "Microalgae - A Green Purification of Reject Water for Biogas Production"

Opponent: Johanna Johansson

Examinator: Nalle Jonsson

 

 

Framläggning av kandidatarbeten i kemi och kemisk analysteknik 2016

Den 1-2 juni är det framläggning av kandidatarbeten i kemi och kemisk analysteknik. Framläggningarna sker i Schrödinger (E324) och i sal Atlas i Tema-huset.

Framläggningsschema vecka 22, 2016

Fredagen den 3 juni 2016 kl 14.15 i Odén, B-huset

Lovisa Porsö

Titel: "Barrier and mechanical properties of gluten films- influence of plasticizers and process conditions"

Examinator: Carl-Fredrik Mandenius

 

Fredagen den 3 juni 2016 kl 13:00 i Oden, B-huset

Louise Sandquist

Titel: "Cleaning and Disinfection Validation for processing of yellow fat - The importance of proper Cleaning and Disinfection process in order to prevent microbiological contamination"

Examinator: Carl-Fredrik Mandenius

Tisdagen den 10 maj 2016 kl. 13.00 i Poisson, Fysikhuset

Johanna Andmarken

Titel: "Design of biosensor with epitaxial graphene on silicon carbide transducer"

Opponent: Jasna Bahonjic

Examinator: Kajsa Uvdahl

Fredagen den 19 februari 2016 kl 13.15 -15.00 i Odén, B-huset

Kl 13.15 Jenny Sahlin 

Titel: "Expression and purification of engineered Subtilisin variants for improved protein hydrolysis in biogas production"

och

Kl 14.00 Torbjörn Sveds

Titel: "Engineering substrate specificity of alcohol dehydrogenase A from Rhodococcus ruber DSM 44541"

Examinator: Nalle Jonsson

 

Fredagen den 29 januari 2016, kl.13.00 i Planck, Fysikhuset

Maja Modigh

Titel: "Mapping of causes for variation in quality of sugar in chocolate manufacturing"

Opponent: Fredrik Dymling

Examinator: Carl-Fredrik Mandenius

Fredagen den 11 december 2015, Kl: 10:15 i Jordan-Fermi, Fysikhuset

Sofie Cassman

Title: "Analysis of calcium binding and dynamics of the regulatory domain of Plasmodium falciparum CDPK3"

Opponent: Niklas Göransson

Examinator: Patrik Lundström

Torsdagen den 10 december 2015, Kl 15:15 i salen Odén, B-huset Ing. 21

kl. 15:15-16:00 Jenni Borg och Karin Ekström

COD-fraktionering i olika typer av avfallsvatten från kryssningsfartyg före och efter avancerad behandling

Opponenter: Veronica Rosenqvist, Johanna Månsson och Sam Björklund

 

kl. 16:00-16:30 Veronica Rosenqvist

Derivatisering av dopamin i mikrodialysat från hjärna med propylkloroformat följt av SPME och analys på GC-MS

Opponent: Karin Ekström

 

kl. 16:30-17:00 Johanna Månsson

Upprening av syntetiserade mono- och di-substituerade betulinderivat genom omkristallisation

Opponent: Jenni Borg
 

Tisdagen den 17 november kl: 13:15 i Odén, B-huset, Ing.21

Niklas Göransson

Title: "TPMT purification and SAM binding mechanism".

Opponent: Sofia Edström

Examinator: Lars-Göran Mårtensson

Torsdagen den 19 november kl:09:30 i Jordan-Fermi, Fysikhuset

Sofie Edström

Titel: Characterization of protein isoforms in cerebrospinal fluid from patients with neuropathic pain

Opponent: Sofie Cassman

Examinator: Karin Enander

Tisdagen den 8 september kl: 15.00 i Dalton (B-huset)

Martin Hyvönen

Titel: Protein-Protein docking using starting points based on structural homology

Examinator: Björn Wallner

Onsdagen den 19 augusti kl:15.00 i Röntgen (Fysikhuset)

Kalle Bunnfors

" Synthesis and electrochemical characterization of processable polypyrrole boronic acid derivatives for binding of carbohydrates"

Examinator: Anthony P. F. Turner


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 09/26/16