Hide menu

Kommande examensarbetesprojekt i kemi

Här presenteras olika examensarbetesprojekt för annonsering ut till er studenter som planerar att göra examensarbete.

Vill man annonsera ut projekt på denna sida går det bra att kontakta  Magdalena Svensson eller Rita Fantl

Projekt inom IFM-Kemi presenteras vanligen vid seminarium i oktober och maj för kommande termin. Alternativt kan personlig kontakt tas med forskare / forskargrupp.

Projektitel:
Kort beskrivning:
Projektstart
:
Handledare:
E-mail:


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 11/11/16