Hide menu

EXAMENSARBETE

Webbanmälan till examensarbete görs här

Innan du påbörjar ditt examensarbete ska följande blankett fyllas i och lämnas:

  • Blanketten Examensarbete vid IFM lämnas påskriven av examinator till Rita Fantl, din utbildningsadministratör på IFM/Kemi, senast två veckor innan du ska påbörja ditt arbete. OBS! Denna blankett används endast när din examinator tillhör IFM.

Blanketten skrivs ut från nätet men kan även erhållas av Rita Fantl. Om examensarbetet utförs externt ska formuläret kompletteras med en kort projektbeskrivning och utöver att man har en handledare på företaget ska även en examinator som är knuten till IFM/Kemi utses.

Behörighetskrav: Behörighetskrav samt regelverk för examensarbeten kan du hitta i Studiehandboken under LITH-Gemensamma regelverk och anvisningar.  Mer information finns i Nya regler för examensarbete på avancerad nivå. Har du ytterligare frågor kan du kontakta ämnesinformatör Helena Herbertsson.

Ett ungefärligt tidsschema för ett 30 hp examensarbete kan du hitta om du klickar på länken till vänster.

Vi har även sammanfattat några råd inför framläggning och opponering som finns i

Reflektionsdokument: Utöver den skriftliga rapporten skall ett reflektionsdokument över examensarbetet i relation till de kunskaper och färdigheter som uppnåtts i utbildningen lämnas till examinator. Mer info finns på följande adress http://www.lith.liu.se/sh2016/reflektion.html

Auskultation. Du ska auskultera, dvs närvara vid det antal framläggningar av examensarbeten som krävs för din kursplan. Info hittar du på följande adress under "Generell kursplan" http://www.lith.liu.se/sh2016/exjobbskoder_hu.htmlSkriv upp dig på de listor som ska finnas vid framläggningarna så att din närvaro kan rapporteras in i ladok. Auskultationerna ska vara genomförda före den egna framläggningen och oppositionen. Rapportering av auskultation sker endast efter det att spärreglerna för utbildningsprogrammet uppfylls..

Opposition. Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensarbetet. 

Saknar du opponering eller behöver en opponent? Gå in på följande länk och se om du hittar någon som kan passa.

https://www.student.liu.se/studenttjanster/anslagstavlan/ex-jobb_och_jobb?l=sv

Framläggning  skall ske under terminstid. Kontakta din examinator för rutiner vid själva framläggningen.


OBS! Examensdatum är det datum då sista momentet är gjort.

Alla examensarbeten examinerade på IFM ska ha en gemensam titelsida.

Exjobbsnummer. Det exjobbsnummer som ska skrivas på exjobbets bibliotekssida och titelsida får du av din utbildningsadministratör. OBS! Det ska stå samma på både bibliotekssidan och framsidan. LITH-IFM-x-Ex--yy/xxxx--SE

Bibliotekssidan och titelsidan kan skrivas ut från nätet om du klickar på länken till vänster (blanketter och dokument).

Inlämning av arbetet sker efter godkänd framläggning. Arbetet måste inkommit senast 10 dagar från framläggningsdatum. Inkommer arbetet senare blir det ett framskjutet datum på ditt examensarbete. Du mailar den slutgiltiga versionen, i pdf-format, tillsammans med ditt reflektionsdokument till din utbildningsadministratör, för inrapportering till ladok. Svenskt arbete måste alltid ha både svensk och engelsk titel för att rätt inrapportering till ladok ska kunna göras.

Electronic Press
Vi rekommenderar dig att lägga ut ditt examensarbete på nätet. Dina resultat blir på det sättet tillgängliga och sökbara för andra och du kan hänvisa till nätet när någon efterfrågar vad ditt examensarbete handlar om. Information om hur detta går till hittar du på http://www.ep.liu.se/.

I samband med att du lägger ut ditt arbete måste ett EP-avtal  fyllas i och lämnas till utbildningsadministratören http://www.ep.liu.se/authorinf/contracts/publ_student_sv.pdf .

Hur ansöker du om examen? Se följande adress: http://www.student.liu.se/examen?l=sv

Kontakt och ansvarig för informationen (allmäna frågor): 

Maria Lundqvist (Kandidat KE och KA), Per Hammarström (Kandidat KB nv, Master KB Civ.ing och Master PRO), Peter Konradsson (Master KOS) och Rita Fantl (administrativa frågor)


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 10/11/16