Hide menu

EXAMENSARBETE

När du gjort din webbanmälan till examensarbete ska även blanketten Examensarbete vid IFM lämnas påskriven av examinator till Rita Fantl, din utbildningsadministratör på IFM/Kemi, senast två veckor innan du ska påbörja ditt arbete. OBS! Denna blankett används endast när din examinator tillhör IFM.

Om examensarbetet utförs externt ska formuläret kompletteras med en kort projektbeskrivning och utöver att man har en handledare på företaget ska även en examinator som är knuten till IFM/Kemi utses.

Information om behörighetskrav hittar du i LITH-gemensam inforamtion, regeleverk etc. Har du ytterligare frågor kan du kontakta ämnesinformatör Helena Herbertsson.

Ett ungefärligt tidsschema för ett 30 hp examensarbete kan du hitta om du klickar på länken till vänster.

Hur ansöker du om examen? Se följande adress: http://www.student.liu.se/examen?l=sv

Kontakt och ansvarig för informationen (allmäna frågor):

Maria Lundqvist (Kandidat KE och KA), Per Hammarström (Kandidat KB nv, Master KB Civ.ing och Master PRO), Peter Konradsson (Master KOS) och Rita Fantl (administrativa frågor)


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 11/11/16