Hide menu

Samtliga kurser som finns att läsa på IFM/Kemi år 2016

För information om kursen, kursnivå samt för vilket program kursen ges, klicka på länken nedan (studiehandboken) och använd sökmotorn.

Vill läsa någon av kurserna som fristående kurs kan du kontakta Helena Herbertsson helhe@ifm.liu.se för mer information.

Kurskod
NKEA32
NKEA02
NKEA04
TFKE30
NKEB03
NKEB05
NKEB10
TFTB46
NKED17
TFTB45
TFKI09
NKEA08
TFKE36
TFKE35
TFKE48
TFKE37
TFKI92
TFKI23
TFKE17
NKEB09
NKEB02
NKED14
TFKE38
TFKE52
TFKE56
BKL101
BKL102
NKEB08
TFKI11
NKED80
TFKE33
NKED20
TFKE47
NKEC23
NKEC22
NKEB06
NKED13
NKEC16
NKED16
NKEA06
NKEB04
TFKE06
NKEA07
TFKI19
TFKE39
TFKE55
NKED15
TFKE46
TFKE54
TFKE57
TFKE43
NKEB45
TFKE40
TFKI16
Kursnamn
Allmän kemi 
Allmän kemi 1
Allmän kemi 2
Analytisk kemi
Analytisk kemi S
Analytisk kemi T
Analytisk kemi, kromatografi
Avancerad bioinformatik
Avancerad organisk syntes
Bioinformatik
Biokemi
Biokemi 1
Biokemi 2
Biomolekylär strukturanalys
Biomolekylära sjukdomsprocesser
Biomätteknik
Forensisk biokemi
Forensisk kemi
Fysikalisk kemi
Fysikalisk kemi, spektroskopi
Fysikalisk kemi, termodynamik
Fysikalisk-organisk kemi
Genteknik
Grundläggande kemi
Industriell proteinteknik
Kemi 1 för basår 
Kemi 2 för basår 
Kemiska experiment
Kemometri
Kombinatorisk proteinteknik
Livsvetenskaplig forskningsöversikt
Läkemedelsutveckling
Miljökemi
Molekylär design - projektkurs
Naturproduktskemi och läkemedel
Oorganisk kemi
Organisk syntes
Organisk analytisk kemi
Organisk kemi
Organisk kemi 1
Organisk kemi 2
Organisk kemi 2
Organisk kemi grundkurs
Projekt i kemisk analysteknik
Projektkurs i kemisk biologi
Protein Engineering med projektledning, kandidatprojekt
Proteinkemi
Proteinkemi
Proteinpreparation
Proteomik
Spektroskopi och kinetik
Statistiska verktyg för kemisk analys
Tillämpad strukturbiologi
Tillämpningsområden för kemisk analysteknik
Period
ht1
ht1
ht1
ht2
ht2
vt2
vt1
ht1
vt2
ht2
ht2
ht2
vt2
ht2
ht2
ht1
ht 1+2
vt1
ht2
vt1
ht2
ht2
ht1
vt2
vt2
ht2
vt2
vt1+2
vt1
vt2
ht1+2
vt2
vt1+2
ht 1+2
ht2
vt1
ht2
ht1
ht1
ht2
ht1
ht1
ht2
ht2
ht1
vt 1+2
vt1
vt1
vt1
ht1
vt1
vt2
vt1+2
ht1+2
Kursansvarig
Helena Herbertsson
Helena Herbertsson
Henrik Pedersen
Elke Schweda
Elke Schweda
Johan Dahlén
Johan Dahlén
Björn Wallner
Ingemar Kvarnström
Björn Wallner
Anki Brorsson
Helena Herbertsson
Magdalena Svensson
Patrik Lundström
Peter Nilsson
Maria Sunnerhagen
Lars-Göran Mårtensson
Martin Josefsson
Lars Ojamäe
Lars Ojamäe
Lars Ojamäe
Ingemar Kvarnström
Lars-Göran Mårtensson
Helena Herbertsson
Anki Brorsson
Gunilla Niklasson
Annika Niklasson
Fredrik Söderlind
Johan Dahlén
Gunnar Höst
Per Hammarström
Peter Nilsson
Henrik Pedersen
Peter Konradsson
Peter Konradsson
Henrik Pedersen
Ingemar Kvarnström
Elke Schweda
Peter Konradsson
Annika Niklasson
Gunilla Niklasson
Annika Niklasson
Marcus Bäck
Johan Dahlén
Lars-Göran Mårtensson
Magdalena Svensson
Lars-Göran Mårtensson
Lars-Göran Mårtensson
Lars-Göran Mårtensson
Karin Enander
Lars Ojamäe
Maria Lundqvist
Lars-Göran Mårtensson
Maria Lundqvist


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 04/21/16