Hide menu

Kemi - Molekylär design

Kemi - Molekylär design är programmet för dig som vill bli kemist. Här läser du kurser i alla kemins grundområden; organisk kemi, biokemi, oorganisk kemi, fysikalisk kemi och analytisk kemi. Under senare del av din utbildning kan du specialisera dig mot organisk kemi, analytisk kemi, biokemi eller ”nanokemi”.

Studier och synteser av molekyler är en allt viktigare del av den moderna kemin. Ett viktigt begrepp för vår kemistutbildning är därför kunskaper i  molekylär design, vilket innebär att  för olika ändamål behöver  unika molekyler byggas som har specifika egenskaper och funktioner.

Kandidatprogrammet i kemi kan sedan byggas på med en masterutbildning inom organisk syntes/läkemedelskemi eller proteinvetenskap. Dessa utbildningar är tvååriga. 


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 11/07/14