Hide menu

Grundutbildning vid kemiavdelningen

Kemiavdelningen vid Linköpings universitet ger två egna kandidatprogram,Kemi-Molekylär design, 180 hp och Kemisk biologi, 180 hp samt ett högskoleingenjörsprogram Kemisk analysteknik, 180 hp och två masterprogram, Läkemedelskemi/Organisk syntes, 120 hp och Protein Science, 120 hp. Utöver detta deltar kemiavdelningen med kurser i ett antal andra program.

Kemiavdelningen ger dessutom kurser inom lärarutbildningen inriktningen kemi.


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 02/20/17