Hide menu

Grundutbildning vid kemiavdelningen

Kemiavdelningen vid Linköpings universitet ger två egna kandidatprogram,Kemi-Molekylär design, 180 hp och Kemisk biologi, 180 hp samt ett högskoleingenjörsprogram Kemisk analysteknik, 180 hp och två masterprogram, Läkemedelskemi/Organisk syntes, 120 hp och Protein Science, 120 hp. Utöver detta deltar kemiavdelningen med kurser i ett antal andra program.

Kopplat till grundutbildningen bedrivs även  forskarutbildning inom organisk kemi, biokemi, oorganisk kemi samt fysikalisk kemi.

Kemiavdelningen ger dessutom kurser inom lärarutbildningen inriktningen kemi.


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 11/10/14