Göm menyn

Masterprogram i biologi, 120hp

Om du har en kandidatexamen i biologi, ellet motsvarande, kan du söka något av de tre masterprogrammen. Varje program anknyter till något av våra starka forskningsområden. Masterprogrammen avslutas med ett ett-årigt exjobb. All undervisning sker på engelska.

Det finns mer information om programmen i "LiTH's studiehandbok: masterprogram":

Applied Ethology and Animal Biology: beskrivning & kursplaner
Ecology and the Environment: beskrivning & kursplaner

Om anmälan till masterprogram

Programmen startar på höstterminen och anmälan till programmen sker genom www.universityadmissions.se eller antagning.se Följ länkarna för att läsa mer om:

Förberedelser för examensarbete på masternivå

  • Webbanmälan till examensarbete görs här
  • Lämna in blanketten Examensarbete vid IFM till biologis utbildningsadministratör (Rita Fantl)

Dokument examensarbete Master

Om Program och kurser

Masterprogrammen avslutas med ett års examensarbete.
Läs om ett masterprojekt

Vill du studera utomlands? I år finns möjligheten att söka MFS-stipendie för fältstudie i ett utvecklingsland. Du behöver inte läsa biologi för att få söka! 

Beställ utbildningsmaterial, kurskataloger och programkataloger här.
Allt för dig som ska söka

Mer information finns hos utbildningsnämnden


Informationsansvarig: Agneta Johansson
Sidan uppdaterades senast: 2017-02-17