Hide menu

Kandidatprogram i Biologi, 180hp

Kandidatprogrammet i biologi har tre olika inriktningar. Varje inriktning anknyter till ett starkt forskningsområde. De tre inriktningarna läser många kurser gemensamt under de två första åren. Det tredje året har varje kandidatprogram egna kurser. Efter kandidatprogrammet kan du fortsätta att läsa något av våra masterprogram.

Inriktningar inom biologiprogrammet

Våra inriktningar för kandidatexamen är: Ekologi, Miljö- och Naturvård; Etologi och Djurbiologi samt Molekylärgenetik och Fysiologi.

Övriga program vid LiU med Biologiinnehåll

Biologiavdelningen undervisningen även på civilingenjörsutbildningarna kemisk biologi och teknisk biologi, på naturvetarutbildningen i kemisk biologi, samt lärarutbildningen med inriktningar mot naturvetenskap och biologi

Om Program och kurser

Masterprogrammen avslutas med ett års examensarbete.
Läs om ett masterprojekt

Vill du studera utomlands? I år finns möjligheten att söka MFS-stipendie för fältstudie i ett utvecklingsland. Du behöver inte läsa biologi för att få söka! 

Beställ utbildningsmaterial, kurskataloger och programkataloger här.
Allt för dig som ska söka

Mer information finns hos utbildningsnämnden


Responsible for this page: Agneta Johansson
Last updated: 02/17/17