Hide menu

Distanskurser på Biologiavdelningen

Höstterminens kurser: 
ETE327   Introduktion till etologi
ETE279   Hundens beteendebiologi 1 
ETE329   Hundens beteendebiologi 3    

Vårterminens kurser: 
ETE328   Fortsättningskurs i etologi
ETE280   Hundens beteendebiologi 2
ETE330   Hästens sinnen och beteende
 

Klicka på kurskod för att nå kursplanen och klicka på namnet för att komma till kurshemsidan!!

LISAM - den nya undervisningsplattformen

Lisam heter vår nya undervisningsplattform som vi använder oss av på våra distanskurser (ej ETE323). Endast du som är antagen till någon av våra kurser kommer in i kursmiljön. Du hittar Lisam via studentportalen (dit du loggar in med ditt LiU-id) eller via lisam.liu.se

Kort om hur du går tillväga

1) Sök den aktuella kursen på antagning.se under respektive sökperiod.

2) Tacka JA till platsen om du blir antagen i urval 1 (annars mister du din plats)! 

3) Du måste ha ett LiU-id för att följa våra kurser! 

4) Vid problem - läs här!

5) Du måste själv registrera dig på kursen efter kursstart i studentportalen 

6) Våra distanskurser har inget upprop utan vi "ses" på Lisam!

Om Program och kurser

Masterprogrammen avslutas med ett års examensarbete.
Läs om ett masterprojekt

Vill du studera utomlands? I år finns möjligheten att söka MFS-stipendie för fältstudie i ett utvecklingsland. Du behöver inte läsa biologi för att få söka! 

Beställ utbildningsmaterial, kurskataloger och programkataloger här.
Allt för dig som ska söka

Mer information finns hos utbildningsnämnden


Responsible for this page: Agneta Johansson
Last updated: 02/27/17