Göm menyn

Biologiutbildning

Vi strävar efter att ge bästa möjliga utbildning inom ekologi, miljö- och naturvård, etologi och djurbiologi samt molekylärgenetik och fysiologi. Ett sätt är att låta studenter som läser biologi i Linköping få komma i nära kontakt med aktiva forskare och deras dagliga arbete. Våra studenter har t.ex. möjlighet att göra projekt i samarbete med Kolmårdens djurpark.

De tre inriktningarna återspeglas i kandidat- och masterprogrammen. Kandidatprogrammet avsutas efter tre år. Därefter finns möjligheten till fortsatt fördjupning i våra två-åriga mastersprogram. Dessa går att söka även med lämplig kandidatexamen från annat universitet. Länkarna till blockscheman nedan ger en överblick när man läser olika kurser i kandidat- och masteprogrammen

Om Program och kurser

Masterprogrammen avslutas med ett års examensarbete.
Läs om ett masterprojekt

Vill du studera utomlands? I år finns möjligheten att söka MFS-stipendie för fältstudie i ett utvecklingsland. Du behöver inte läsa biologi för att få söka! 

Beställ utbildningsmaterial, kurskataloger och programkataloger här.
Allt för dig som ska söka

Mer information finns hos utbildningsnämnden


Informationsansvarig: Agneta Johansson
Sidan uppdaterades senast: 2016-08-05