Hide menu

Biologiutbildning

Vi strävar efter att ge bästa möjliga utbildning inom ekologi, miljö- och naturvård, etologi och djurbiologi samt molekylärgenetik och fysiologi. Ett sätt är att låta studenter som läser biologi i Linköping få komma i nära kontakt med aktiva forskare och deras dagliga arbete. Våra studenter har t.ex. möjlighet att göra projekt i samarbete med Kolmårdens djurpark.

De tre inriktningarna återspeglas i kandidat- och masterprogrammen. Kandidatprogrammet avsutas efter tre år. Därefter finns möjligheten till fortsatt fördjupning i våra två-åriga mastersprogram. Dessa går att söka även med lämplig kandidatexamen från annat universitet. Länkarna till blockscheman nedan ger en överblick när man läser olika kurser i kandidat- och masteprogrammen

Om Program och kurser

Masterprogrammen avslutas med ett års examensarbete.
Läs om ett masterprojekt

Vill du studera utomlands? I år finns möjligheten att söka MFS-stipendie för fältstudie i ett utvecklingsland. Du behöver inte läsa biologi för att få söka! 

Beställ utbildningsmaterial, kurskataloger och programkataloger här.
Allt för dig som ska söka

Mer information finns hos utbildningsnämnden


Responsible for this page: Agneta Johansson
Last updated: 08/05/16